//Наночастици, натоварени с компонент от обикновена подправка, убиват раковите клетки

Наночастици, натоварени с компонент от обикновена подправка, убиват раковите клетки

Прикрепването на куркумин, съставка на обикновената куркума, към наночастици може да се използва за насочване и унищожаване на резистентни на лечение туморни клетки на невробластома, съгласно ново проучване, публикувано в NanoScale.

Изследването, проведено в партньорство с изследователи в Детската болница Nemours и Университета в Централна Флорида, показва потенциално нова терапия за невробластома, най-често срещаната форма на рак при кърмачетата.

Високо-рисковият невробластом може да бъде резистентен към традиционната терапия и преживяването може да е лошо. Това изследване демонстрира нов метод за лечение на този тумор без токсичността на агресивната терапия, която също може да има късни ефекти върху здравето на пациента”, каза д-р Tamarah J. Westmoreland, детски хирург в Детска здравна система Nemours и старши автор на изследването. “Уникалните подходи към целевите туморни клетки със системи за доставяне на наночастици поддържат обещание за лечение на резистентни тумори, като например високо рисковия невробластом. Надяваме се, че в бъдеще наночастиците могат да бъдат използвани за персонализиране на грижите за пациентите и намаляване на късните ефекти на терапията .”

Невробластомите са ракови заболявания, които започват в ранните нервни клетки и обикновено се образуват в тъканите на надбъбречните жлези, близо до бъбреците. Около 700 нови случая на невробластом се диагностицират всяка година в Съединените щати и повечето случаи се появяват при деца на възраст под 5 години. Високорисковият невробластом е трудно да се излекува и е по-вероятно да стане резистентен към стандартните терапии или да се повтаря. Тези ракови заболявания също са свързани с късни ефекти след приключване на лечението, включително забавяне на развитието, загуба на слуха или други увреждания.

Установено е, че куркуминът притежава значителна противоракова способност, но неговата слаба разтворимост и лоша стабилност са направили употребата му в медицински приложения предизвикателство. Изследователи от Nemours и UCF установяват, че наночастиците могат да се използват за доставяне на куркумин в туморни места.

“Това показва, че наночастиците могат да бъдат ефективно средство за доставка на лекарства против рак”, казва проф. Судипта Шейл, директор на Центъра по технология на NanoScience на UCF и Център за анализ на обработката на съвременни материали и е сътрудник на изследването. “Необходими са повече изследвания, но се надяваме, че това ще доведе до по-ефективно лечение на тази опустошителна болест в бъдеще”.

В изследването учените натоварват наночастици от цериев оксид с куркумин и ги покриват с декстран, за да тестват в клетъчни линии на високорисковата форма на невробластома, известен като MYCN-амплифициран, както и не-амплифициран невробластом. Тази формулировка индуцира значителна клетъчна смърт в клетки на невробластома, докато не продуцира никаква или само малка токсичност в здрави клетки. Като цяло, нано-терапевтичните лечения показаха по-изразен ефект в MYCN-амплифицираните клетки, които традиционно са по-устойчиви на лекарствени терапии.

Нанонаучните изследвания, които изследват необичайните свойства на материалите на наномащаба, доведоха до напредък в областта на медицината, енергетиката, съхранението на информация, компютрите и други области. При не повече от 100 нанометра наночастиците са изключително малки. За сравнение, лист хартия е с дебелина около 75 000 нанометра.