//Картографирането на гени може да подобри диагностиката на рака

Картографирането на гени може да подобри диагностиката на рака

Големи изменения в структурата на генома са често наблюдани в раковите клетки. Учените в Бабрахамския институт в Кеймбридж, Великобритания, намериха начин да открият тези промени, които биха могли да подобрят диагностиката на рака и да помогнат за използването на целеви терапии.

Докладът в списанието Genome Biology, очертава ново приложение на техника наречена Hi-C, която позволява на учените да пресметнат как генетичният материал е подреден в клетките. Чрез анализирането на тази информация изследователите могат надеждно да идентифицират основните генетични промени, които други методи могат да пропуснат. Всичко това идва с по-ниска цена от стандартните методи за секвениране на ДНК.

Hi-C може да открие преобразувания на хромозоми – където се разменят или се преместват големи части от ДНК между парчета от генома, наречени хромозоми – и вариации на брой копия – където генетичният материал се копира или изтрива. И двете промени могат да имат драстични ефекти върху начина, по който клетката се държи.

Първият автор на доклада, д-р Луис Хареуд, казва: “Хромозомните пренареждания се наблюдават както в общата популация, така и при повечето ракови заболявания.” Откриването на хромозомни пренареждания при пациентите може да бъде обезпокоително и много от тях могат да бъдат пропуснати в онкологията, където пренарежданията могат да играят както диагностични, така и прогностични роли. ”

Учените, ръководени от професор Питър Фрейзър, използваха Hi-C, за да изследват генома на раковите клетки от шест души с мозъчни тумори. Те успяват да идентифицират основните промени в генома, често с голяма точност. Уникално този подход позволява на лекарите и учените да изучават генетичните промени в по-широкия контекст на целия геном. Hi-C може да се превърне в мощен инструмент за разбиране на сложните генетични промени, открити при много видове рак.

Професор Фрейзър заяви: “Hi-C може да играе централна роля в откриването на хромозомни аномалии и може да помогне за откриването на нови гени на синтез. Техниката работи с много по-нискокачествени проби от сегашните техники и има допълнителното предимство, че може да дайте информация за броя на копията от едни и същи данни, всичко това идва със значително по-ниска цена от стандартните методи, които използват секвенцията на ДНК. ”