//Течни биопсии: Неинвазивен поглед върху отговора на лечението

Течни биопсии: Неинвазивен поглед върху отговора на лечението

Ново проучване, представено на 19-ия Световен конгрес по стомашно-чревния рак на ESMO, показва, че така наречените “течни биопсии”, кръвните тестове, които откриват циркулиращата туморна ДНК (ctDNA), не само водят до ранно предупреждение, че ефектът от лечението намалява, а може също така да обясни защо. Понякога предлага улики за това какво да правим по-нататък.

Защо лечение за рак губи своята ефективност, е въпрос, който занимава всеки пациент и неговия лекар. Но проверката на напредъка на борбата с туморите не е лесна и обикновено включва инвазивни биопсии и скъпи сканирания.

“Ние показахме, че интегрирането на редовните течни биопсии в рутинните грижи на пациентите ни е осъществимо и лесно може да се въведе в клиничната практика”, заяви изследователят Апарна Парик от Медицинския университет в Масачузетс в Бостън, Масачузетс.

“Тази технология може точно да ни помогне да разберем курса на индивидуална болест на всеки пациент и да ни позволи да приспособяваме грижите въз основа на разбирането на тяхната специфична биологична болест”, каза тя.

Всъщност, в сравнение със стандартните биопсии на тъкани, които могат да бъдат болезнени и трудни за получаване, нейното проучване показа, че течните биопсии действително предоставят повече информация, по-малко инвазивно.

Изследването обхваща почти 40 пациенти с различни форми на стомашно-чревни (GI) ракови заболявания, които първоначално са отговорили на терапията, но са спрели.

Течни биопсии се правят, когато заболяването им започва да се развива и ctDNA в кръвта се анализира за генетични мутации, които могат да ги направят устойчиви на лечение.

Общо 31 пациенти са имали поне една такава мутация, а сред тях 14 са с повече от една.

Особено при около две трети от пациентите, които са приемали традиционни тъканни биоспии по едно и също време, течната биопсия е получила допълнителни мутации, които не могат да се видят в тъканите.

“Определянето на това, какви специфични мутации са отговорни за резистентността към лечението, е много важно да помогнем на клиницистите да избират каква терапевтична пътека следва пациентът да следва, независимо дали е друго лекарство или може би радиация”, обясни Парик.

Докато течни биопсии все още не се използват широко извън изследователската среда, Парич вярва, че те са предназначени да трансформират лечението на рака. “Ние показахме, че този подход е осъществим при много различни ракови заболявания на стомашно-чревния тракт”, отбеляза тя. “Следващата стъпка е да проучим как най-добре да използваме тази нова технология в ежедневната практика. Важно е клиниците да разберат своята полезност, както и ограниченията й.”

Коментирайки проучването, говорителят на ESMO Фредерика Ди Николантонио от Института за ракови заболявания Candiolo и университета в Торино в Италия заяви, че “тази работа елегантно съобщава, че използването на клинични течни биопсични панели може ефективно да идентифицира множество хетерогенни и съпътстващи механизми на придобита лекарствена резистентност, всички по неинвазивен начин. Лекарите трябва да са в състояние да индивидуализират по-добре грижите на пациентите въз основа на резултатите от тази технология. ”