//Рак при деца

Рак при деца

Диагнозата рак предизвиква силна тревожност на всяка възраст, но особено когато пациентът е дете. Естествено е да имате много въпроси като: Кой трябва да лекува с детето ми? Ще се развие ли моето дете добре? Какво означава всичко това за нашето семейство?

Не всички въпроси имат отговори, но информацията и ресурсите на тази страница са отправна
точка за разбиране на основите на детския рак.

Видове рак, които се образуват при деца

Основните видове ракови заболявания при деца на възраст от 0 до 14 години са остра
лимфоцитна левкемия (ALL), мозъчни и други тумори на централната нервна система (CNS) и
невробластом.

Лечение на рака при деца

Детският рак не винаги се лекува като рак при възрастни. Детската онкология е медицинска
специалност, насочена към грижата за деца с рак. Важно е да знаете, че този опит съществува и
че има ефективни лечения за много ракови заболявания в детска възраст.

Къде се лекуват децата с рак

Децата, които имат рак, често се лекуват в детски центрове, които са болници или звена в
болници, които са специализирана в лечението на деца с рак. Повечето детски центрове за
лечение на рак приемат пациенти до 20-годишна възраст.

Лекарите и другите специалисти в областта на здравеопазването в тези центрове са специално
обучени и с голям опит, за да дадат пълна грижа на децата. Специалистите в детските центрове
за ракови заболявания вероятно са: лекари за първа помощ, педиатрични медицински
онколози / хематолози, педиатрични хирурзи, радиационни онколози, специалисти по
рехабилитация, медицински сестри, социални работници и психолози. В тези центрове
съществуват клинични проучвания за повечето видове рак, които се появяват при деца, а
възможността да участват в изпитване се предлага на много пациенти.

Справяне с рака

Личната нагласа към диагнозата за рак на детето и намирането на начини да останете силни, е
предизвикателство за всички в семейството. В статията „Родители, които имат дете с рак“ има съвети за разговор с деца за рака и подготовката им за промени, които могат да преживеят. Включени са и начини за подпомагане
на братята и сестрите да се справят, стъпките, които родителите могат да предприемат, когато
имат нужда от подкрепа, както и съвети за работа със здравния екип.

Кои са основните причини за поява на рак при деца?

Причините за повечето детски ракови заболявания не са известни. Около 5% от всички ракови
заболявания при деца са причинени от наследствена мутация (генетична мутация, която може
да бъде предадена от родителите на децата им). Например, 25 до 30 процента от случаите на
ретинобластом (рак на очите), който се развива главно при деца, са причинени от наследствена
мутация в ген, наречен RB1. Въпреки това, ретинобластомът представлява само около 3% от
всички ракови заболявания при деца. Наследствените мутации, свързани с определени
фамилни синдроми, като синдром на Li-Fraumeni, синдром на Beckwith-Wiedemann, синдром
на Fanconi анемия, синдром на Noonan и синдром на von Hippel-Lindau също повишават риска
от детския рак.

Генетични мутации, които причиняват рак могат да възникнат и по време на развитието на
плода в утробата. Например, едно на всеки 100 деца се ражда с генетична аномалия, която
увеличава риска от левкемия, въпреки че само едно дете от 8 000 с тази аномалия всъщност
развива левкемия.

Децата, които имат синдром на Даун (генетично заболяване, причинено от наличието на
допълнително копие на хромозома 21), имат 10 до 20 пъти по-голяма вероятност да развият
левкемия, отколкото децата без синдром на Даун. Обаче само малка част от детската левкемия
е свързана със синдрома на Даун.

Повечето ракови заболявания при деца, като тези при възрастни, се смята, че се развиват в
резултат на мутации в гените, които водят до неконтролируем клетъчен растеж и в крайна
сметка до рак. При възрастни тези генни мутации често са резултат от излагането на фактори на
околната среда, като цигарен дим, азбест и ултравиолетовите лъчи от слънцето. При все това е
трудно да се идентифицират екологичните причини за детския рак, отчасти защото ракът при
децата е рядък и отчасти защото е трудно да се определи какви деца биха могли да бъдат
изложени на ранен етап от тяхното развитие.

Много изследвания показват, че излагането на йонизиращо лъчение може да увреди ДНК,
което може да доведе до развитие на детска левкемия и вероятно други видове рак.
Например, деца и юноши, които са били изложени на облъчване от атомна бомба от Втората
световна война, са имали повишен риск от левкемия, а децата и възрастните, изложени на
радиация от аварии в атомни електроцентрали, са имали повишен риск от развитие на рак на
щитовидната жлеза. Децата, чиито майки са имали контакт рентгенови лъчи по време на
бременност (т.е. деца, които са били изложени преди раждането) и деца, които са били
изложени след раждането на диагностична медицинска радиация от компютърна томография,
също имат повишен риск от някои видове рак.