//Как възниква ракът?

Как възниква ракът?

Ракът е генетично заболяване – т.е. то се дължи на промени в гените които контролират начина
по който функционират нашите клетки, особено това как растат и се делят.

Генетичните промени, които причиняват рак могат да бъдат наследени от нашите родители. Те
могат да възникнат и по време на живота на човек в резултат на грешки, които възникват при
делене на клетките или поради увреждане на ДНК, причинено от околната среда.

Генетичните промени, които допринасят за възникване на рак, засягат три основни типа гени:

– Протоонкогени
– Гени потискащи тумори
– Гени възстановяващи ДНК

Протоонкогените участват в нормалния клетъчен растеж и разделение. Въпреки това, когато
тези гени са променени по определени начини или са по-активни от нормалното, те могат да
станат причиняващи рак гени (или онкогени), което позволява на клетките да растат и да
оцеляват, когато не трябва.

Гени потискащи туморни образувания също участват в контрола на клетъчния растеж и
деленето. Клетки с определени изменения в потискащите тумори гени могат да се делят по
неконтролируем начин.

Гените, които са предназначени за възстановяване на увредена ДНК също могат да бъдат
източници на заболяването. Клетките с мутации в тези гени са склонни да развият
допълнителни мутации и в други гени. Заедно, тези мутации могат да накарат клетките да
станат ракови.

Всяко отделно раково образувание има уникална комбинация от промени в гените на клетките.
При нарастване на образуванието настъпват и допълнителни промени. Дори, в рамките на
един тумор, различни клетки могат да имат различни изменения в генетиката.
Тъй като учените са научили повече за молекулярните промени, които водят до рак, те са
установили, че някои мутации са често срещани при много видове рак. Поради това, раковите
заболявания понякога се характеризират с видовете генетични промени, за които се смята, че
ги управляват.

Най-общо, раковите клетки имат повече генетични промени, като например мутации в ДНК,
отколкото нормалните клетки. Някои от тези промени може да нямат нищо общо с рака. Те
могат да бъдат резултат от рака, а не от причината за това.