//Кои са веществата в околната среда, които могат да причинят рак?

Кои са веществата в околната среда, които могат да причинят рак?

Ракът се причинява от настъпили промени в определени гени, които определят начина на
функциониране на нашите клетки. Някои от тези генетични промени се появяват естествено,
когато ДНК се реплицира по време на процеса на клетъчно делене. Други обаче са резултат от
вещества в околната среда, които увреждат ДНК. Тези вещества могат да са както химикалите в
тютюнев дим или радиация, така и ултравиолетовите лъчи от слънцето.

Хората могат да избегнат някои пораждащи рак причини, като тютюнев дим и слънчевите лъчи.
Но други са по-трудни за избягване, особено ако те са във въздуха, който дишаме, водата,
която пием, храната, която ядем, или материалите, които използваме, за да вършим работата
си. Учените изследват кои въздействия могат да причинят или да допринесат за развитието на
рак.

Веществата, които са изброени по-долу, са сред канцерогенните вещества, които най-много
оказват влияние върху човешкото здраве. Просто защото веществото е определено като
канцерогенно не означава, че то непременно ще причини рак. Много фактори влияят на това
дали човек, изложен на канцероген ще развие рак, включително количеството и
продължителността на влияние и генетичния код на индивида.

Афлатоксини

Афлатоксините са семейство от токсини, които възникват от някои гъби
намиращи се около селскостопански култури като царевица, фъстъци, памуково
семе и ядки. Основните гъби, които произвеждат афлатоксини, са Aspergillus
flavus и Aspergillus parasiticus, които растат обилно в топлите и влажни райони
на света.

Хората могат да бъдат изложени на афлатоксини, ако консумират замърсени
растителни продукти, или когато консумират месо и млечни продукти от
животни, които са яли замърсени фуражи. Земеделските стопани и други
земеделски работници могат да бъдат изложени на токсина чрез вдишване на
прах, генериран по време на обработка на замърсени култури и фуражи.
Излагането на афлатоксини е свързано с повишен риск от рак на черния дроб.

Аристинови киселини

Аристиновите киселини са група киселини, които се срещат в много видове
растения, известни като "Аристолохия" или някои видове растения, известни
като Asarum (див джинджифил), които растат в световен мащаб.

Растения, съдържащи аристинови киселини, се използват в някои билкови
продукти, предназначени за лечение на различни симптоми и заболявания като
артрит, подагра и възпаление.

Излагането на това вещество може да се случи чрез умишлено или
несъзнателно хранене или пиене на билкови или хранителни продукти, които
съдържат аристинови киселини.

Раковите заболявания, които са свързани с излагане на аристинови киселини са
заболявания на горните пикочни пътища (бъбреците и уретрата) и пикочния
мехур. Те са диагностицирани на индивиди, които са имали бъбречно
увреждане, причинено от консумацията на билкови продукти, съдържащи
аристинови киселини.

Арсен

Арсенът е вещество, което естествено се намира във въздуха, водата и
почвата. То може да бъде освободено и в околната среда чрез някои
селскостопански и промишлени процеси, като минно дело и топене на метал.
Арсенът идва в две форми – органични и неорганични.

Хората в могат да бъдат изложени на арсен, чрез тютюнопушене, или когато се
намират около тютюнев дим, пият замърсена вода или ядат растения, които са
били напоени със замърсена вода. Неорганичният арсен присъства естествено
на високи нива в подземните води на някои страни, включително САЩ.
Наличието на арсен в питейната вода, вреди повече на вашето здраве,
отколкото наличието на арсен в заразени храни.

Продължителното поемане на питейната вода, замърсена с арсен, е свързано с
повишен риск от рак на пикочния мехур. В допълнение, раковите заболявания
на кожата, белите дробове, храносмилателния тракт, черния дроб, бъбреците и
лимфните и хематопоетичните системи са свързани с експозицията на арсен.

Останалите вещества, които се съдържат в околната среда и са причинители на рак, можете да видите тук.