//Лечение на рак посредством канабидиол

Лечение на рак посредством канабидиол

Това резюме ще разгледа ролята на канабиса и канабиноидите при лечението на хора с рак и
свързани с болестта или свързани с лечението странични ефекти.

Употребата на канабис за медицината датира от поне 3000 години. Въведен е в западната
медицина през 1839 г. от д-р О'Шонеси, хирург, който научил за неговите лечебни свойства,
докато работел в Индия. Употребата му се свърза с аналгетични, седативни,
противовъзпалителни, антиспазматични и антиконвулсантни ефекти.

Може ли екстрактът от CBD масло да излекува рак?

Първо нека разгледаме въпроса за това какво поддържа живота на раковите клетки, и тогава
ще се върнем да разгледаме как канабиноидите CBD (канабидиола) и THC
(тетрахидроканабинолът) въздействат върху рака.

Във всяка клетка съществува сбор от взаимозаменяеми сфинголипиди, които определят живота
и смъртта на тази клетка. Ако нивото на ендогенният керамид (сигнален метаболит на
сфингозин-1- фосфат) е повишено, тогава клетъчната смърт (апоптоза) е неизбежна. Ако нивото
на керамид е ниско, клетката е устойчива.

Когато ТНС се свързва с канбиноидния рецептор на СВ1 или СВ2 на раковата клетка, причинява
увеличаване на керамида, което води до клетъчна смърт. Нормалната здравословна клетка не
произвежда керамид при наличието на THC, поради което не се влияе от канабиноида.
Раковите клетки умират не поради цитотоксични химикали, а поради лек промяна в
митохондриите. Повечето клетки разполагат с клетъчно ядро, многобройни митохондрии
(стотици хиляди) и различни други органели в цитоплазмата. Целта на митохондриите е
производство на енергия (ATP) за клетъчна употреба. Тъй като керамидът започва да се
натрупва, обръщайки сфингополипидния реостат, той увеличава пропускливостта на порите
на митохондриалната мембрана към цитохром. Цитохромът c се изтласква от митохондриите и
убива източника на енергия за клетката.

Керамидът причинява и генотоксичен стрес в ядрото на клетките заразени с рак, което
генерира протеин, наречен р53, чиято задача е да разруши калциевия метаболизъм в
митохондриите. Ако това не е достатъчно, керамидът нарушава клетъчната лизозома, която
осигурява хранителни вещества за всички клетъчни функции. Керамида и други сфинголипиди
активно потискат клетката, като не оставят възможност за оцеляване на раковите клетки.

Ключът към този процес е натрупването на керамид в системата. Това означава да се приемат
терапевтични количества CBD и THC за определен период от време, като се поддържа
метаболитно налягане върху ракови клетки.

Как се получава това?

Всичките процеси, които настъпват в тялото от употреба на CBD масло, се извършват
благодарение на ендоканабиноидната система в организма. Това е система съществуваща в
устройството на всички видове организми и обхваща всички клетки и нерви. Това е
проводникът на информацията, която тече между нашата имунна система и централната
нервна система (ЦНС). Той е отговорен за невропротекцията и микро-контрол на имунната
система. Това е първичната система за контрол, която поддържа хомеостазата.

Обикновено, CBD работи за запълването на СВ2 рецептори в далака – домът на имунната
система на организма. От там, имунните клетки търсят и унищожават раковите клетки.

Доказано е, че ТНС и CBD канабиноидите имат способността да убиват раковите клетки
директно, без да преминават през имунните посредници. THC и CBD заемат липоксигеназния
път, за да потиснат директно туморния растеж. Като странична бележка, това е дискотека
Тази кратка статия засяга повърхностно няколко основни концепции. Преди всичко бих искал
да ви оставя с впечатлението, че природата е проектирала идеалното лекарство, което се
вписва точно в имунната ни система, създадена от рецептори и сигнализиращи метаболити, за
да осигури бърз реакция при имунна недостатъчност.